Produkter & Tjänster

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att ha en godkänd avloppsrening, jag är certifierad entreprenör för avloppsanläggningar,  finns flera olika tekniker att välja mellan jag hjälper er från början till slut.

 

 • Kontakt med kommunen
 • Besök av din anläggning tillsammans med representant från kommunen
 • Provgrop
 • Analys av prov
 • Genomförande av arbetet
 • Entreprenörsrapport
 • Avloppsguiden
  Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet.
  http://bransch.avloppsguiden.se

Lexanders Gräv AB

Lexanders Gräv startade 2016 och har över 22 års erfarenhet inom grävbranschen. Vi utför alla olika typer av tjänster inom gräv och anser att de flesta arbeten är möjliga.

Kontakt

E-post:  
info@lexandersgrav.se

Adress:
Råshult 23, 34371 Diö

Telefon:
0703-48 77 55

Copyright © 2019 Lexanders Gräv AB. Alla rättigheter reserverade. (Org.nummer: 556477-8990) En hemsida av Capace Media