Behöver du ett
extra handtag?

I 22 år har vi nu grävt, och i princip allt går att lösa – med noggrann planering och bra kommunikation med dig som beställer. 

Vi gräver
det mesta

Vi utför stora & små grävarbeten. Till exempel: Pool, husdränering, trädgårdar, avloppsanläggninar, enskilda avlopp (vi är certifierad entreprenör), skogsvägar, plattläggning, dikesrensning, husgrunder. Vårt motto är att det mesta är möjligt.

Grund-
arbeten

Avlopp/
vatten

Trädgårds
planering

Marksten/
Murar

Skogsväg
>

Gräv &
schakt

Snö-
röjning

Stolp-
sättning

Grund-
arbeten

Avlopp/
vatten

Gräv &
schakt

Trädgårds
planering

Snö-
röjning

Marksten/
Murar

Stolp-
sättning

Skogsväg
>

NYBYGGNATION

Vi jobbar även som underentreprenör i nybyggnadsprojekt.

Vi hjälper fastighetsägare

GODKÄND
AVLOPPSRENING

Vi är certifierad entreprenör för avloppsanläggningar och hjälper dig från början till slut. Läs mer >>

Verksamhetsområde

MINST 5 MIL FRÅN ÄLMHULT

Med Diö / Älmhult som nav så åker vi minst 5 mil för ett grävjobb. Ibland kan vi åka betydligt längre. Det hänger på kalender och maskintyp. Kolla gärna med oss. >>