Dränering

Det totala fuktskyddet för renovering och nyproduktion av källare och lokaler under mark.

Med isodrän-metoden kan vi hjälpa källare med problem.

Ofta är källaren ett kallt och rått utrymme som inte går att använda till så mycket mer än förråd eller garage men så behöver det inte alltid vara. Fuktproblem syns inte alltid och kan därför vara svåra att upptäcka. Det kan vara allt från källarlukt till tvätt som inte torkar, färg som flagnar och att det läcker in vatten på golvet.

Med hjälp av ISODRÄN METODEN kan du skapa bostadsstandard i källaren i såväl befintliga hus eller vid nybyggnation. ISODRÄN-skivans allt i ett funktion säkrar de krav som måste uppfyllas för uppvärmda källare och lokaler under mark.

ISODRÄN SKIVAN under källargolvet och utanför grundmuren ger flera fördelar:

  • Snabb montering
  • Säkert skydd mot vatten och fukt från marken.
  • Återfyllning kan ske med befintliga jordmassor utanför grundmur.
  • Mindre schaktning och borttransport av massor.
  • Mindre inköp och transport av massor.
  • Högre takhöjd genom låg bygghöjd då inget dränerande lager behövs under ISODRÄN-skivan.
  • Snabbare uttorkning efter gjutning eller återfyllning.