Godkänd
avloppsrening

Som fastighetsägare måste man ha godkänd avloppsrening. Vi är certifierad entreprenör för avloppsanläggningar, och hjälper dig igenom projektet.

VI HJÄLPER DIG
ATT BLI GODKÄND.

Vi är certifierad entreprenör för avloppsanläggningar och hjälper dig från början till slut. 

 • Kontakt med kommunen
 • Besök av din anläggning tillsammans med representant från kommunen
 • Provgrop
 • Analys av prov
 • Genomförande av arbetet
 • Entreprenörsrapport
 • Avloppsguiden
  Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet.
  http://bransch.avloppsguiden.se